Ekonomisk förvaltning

 

Överlåtelser och pantförskrivningar
Alla överlåtelser och pantförskrivningar ska skickas till:

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256