Förvaltning och felanmälan

 

Fel på fastigheten

Vid skador på fastigheten och allmänna utrymmen, skall du i första hand kontakta någon i styrelsen.

 

Fel inne i lägenheten

Ägare av lägenhet ansvarar själv att åtgärda fel inne i lägenheten.

Vid oklarheter vid gränsdragning av ansvar mellan Brf och lägenhetsägare kontakta styrelsen.

 

Hiss

Eventuell hisstopp anmäls till styrelsen eller i akutläge direkt till ITK på tel: 08-564 350 10

 

Jourmontör

Kontakta någon styrelsemedlem innan du kontaktar en jourmontör. Föreningen godkänner inte kostnader för skador som styrelsen inte blivit informerad om.

Jourmontör, tel. 08-657 77 00

 

Byte av huvudsäkring
Kontakta styrelsen som har nyckel till proppskåpet i entrén. Ring inte till jourmontör för proppbyte. Det kan kosta upp till 2000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256