Parkering i Brf. Mäster Simon 256

 

Föreningen disponerar 8 st. parkeringsplatser med elstolpe. Månadskostanden för en plats är 318 kronor.

Kö kan finnas till dessa platser. För intresseanmälan ska styrelsen kontaktas.

 

Parkering kan också ske på gatan, i forma av boendeparkering, kostnad för den är 170 kr per månad eller 400 kr per kvartal. För boende parkeringstillstånd skall Solna Kommun kontaktas, se http://www.solna.se/upload/bilder/TK/Boendeparkering,%20regler%20november%202008.pdf för reglerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mastersimon.se © 2011

HSB:s Brf Mäster Simon 256